รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก(เสื่อพับ)

เสื่อกก(เสื่อพับ)

เสื่อกก(เสื่อพับ) (รหัสโอทอป 401400100)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

เลขที่ 65 หมู่10 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

ติดต่อ : นางสถิตย์ นาบำรุง

โทร : 043-499302

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา