รายละเอียดสินค้าโอทอป

กรงเลี้ยงไก่

กรงเลี้ยงไก่

กรงเลี้ยงไก่ (รหัสโอทอป 400100023)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดต่อ : นางรัชนีภรณ์ คุปร

โทร : 043-382246,01-5743115

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม