รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนมะเฟืองมัดย้อม

หมอนมะเฟืองมัดย้อม

หมอนมะเฟืองมัดย้อม (รหัสโอทอป 54010010712494)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ

291 ม.5 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ติดต่อ :

โทร : 089-8513048, 054-521709

วันที่แก้ไข : 21 พ.ค 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ