รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมดอกจอก

ขนมดอกจอก
  • รหัสสินค้า : 950201-F003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 95020000815603)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา

31/1 ถนนกุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ติดต่อ :

โทร : 0 7323 5072

วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา