รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 9502000046103)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กะลามะพร้าวประดิษฐ์

36/2 วังใหม่ หมู่ 5 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ติดต่อ : นายอับดุลเลาะ สา

โทร : 084-4665847

วันที่แก้ไข : 18 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กะลามะพร้าวประดิษฐ์