รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าจักสานด้วยพลาสติก

ตะกร้าจักสานด้วยพลาสติก

ตะกร้าจักสานด้วยพลาสติก (รหัสโอทอป 95040000826110)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

จักสานของใช้ด้วยพลาสติก

61/1 หมู่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ติดต่อ :

โทร : 073-297104, 089-2994758

วันที่แก้ไข : 18 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป จักสานของใช้ด้วยพลาสติก