รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 40140010462891)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

พรทิพย์ผ้าไหมมัดหมี่

3 ศรีเมือง หมู่ 12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

ติดต่อ : พรทิพย์ ศิริบูรณ

โทร : 0-4349-9375

วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป พรทิพย์ผ้าไหมมัดหมี่