รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อลายขิด

เสื่อลายขิด

เสื่อลายขิด (รหัสโอทอป 40010007344531)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ-จักสาน

250 หนองแสง หมู่ 12 บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ : คุณสุเทวา ศริรักษ

โทร : 089-6184838, 043-380113

วันที่แก้ไข : 25 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ-จักสาน