รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า (รหัสโอทอป 13010005931599)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้าหมู่ 6 บางพูน

208/1 ม.6 ซอยสุขี1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ติดต่อ :

โทร : 083 6163779

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2557