รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องทองเหลือง

เครื่องทองเหลือง

เครื่องทองเหลือง (รหัสโอทอป 40120004139792)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเครื่องสังฆภัณฑ์ทองเหลือง

ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : นายประดิษฐ์ เจริญ

โทร : 043-414804 (พัฒนาชุมชน)

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเครื่องสังฆภัณฑ์ทองเหลือง