รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า (รหัสโอทอป 40140006961945)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

3 หมู่ 10 บ้านบะแหบ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230

ติดต่อ : คุณรัชดาวัลย์ อาม

โทร : 043 214113

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ