รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า (รหัสโอทอป 1301000581325)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ณัฐชาดอกไม้ประดิษฐ์

83/208 หมู่ 4 เสนาแกรนด์โฮม ถนน ซ่อมสร้าง ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นาง ณัฐชา พฤกษจำปา

โทร : 08 9026 7716

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป ณัฐชาดอกไม้ประดิษฐ์