รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือจำลอง

เรือจำลอง

เรือจำลอง (รหัสโอทอป 13030003936154)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือจำลองคลองรังสิต

194 หมู่ 4 รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ติดต่อ : น.ส.รวีวรรณ หงษ์

โทร : 0 2997 1247

อีเมล: rawewan05@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือจำลองคลองรังสิต