รายละเอียดสินค้าโอทอป

วังศิลป์ เรือนไทยใส่ชีวิต

วังศิลป์  เรือนไทยใส่ชีวิต

วังศิลป์ เรือนไทยใส่ชีวิต (รหัสโอทอป 13060002449193)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต

14/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ติดต่อ : คุณสมหวัง หรุ่มวิ

โทร : 01-2745834

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมเรือนไทยและวิถีชีวิต