รายละเอียดสินค้าโอทอป

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย
  • รหัสสินค้า : 750105-SC003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย (รหัสโอทอป 75010008581227)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชมภูเบอร์เกอร์ปลาทูไทย

77/2 ปากมาบ หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

ติดต่อ :

โทร : 08-1941-0376

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป ชมภูเบอร์เกอร์ปลาทูไทย