รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมือ

ผ้าทอมือ

ผ้าทอมือ (รหัสโอทอป 39010021672944)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าห่มทอมือ

87 ข้องโป้ หมู่ 5 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

ติดต่อ : นางรำไพ เลแก้ว

โทร : 08-7231-2643

วันที่แก้ไข : 23 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าห่มทอมือ