รายละเอียดสินค้าโอทอป

เกวียนจำลอง

เกวียนจำลอง

เกวียนจำลอง (รหัสโอทอป 72070004845991)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพเกวียนจำลอง

269 ม.5 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

ติดต่อ : คุณทศพร ไพรินทร์

โทร : 080 2552925

วันที่แก้ไข : 24 ก.ค 2557