รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 48110003183588)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง

เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ติดต่อ :

โทร : 08 4793 5211

วันที่แก้ไข : 3 ก.ค 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง