รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบสมุนไพร

ข้าวเกรียบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 950613-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบสมุนไพร (รหัสโอทอป 95060003542100)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง

6/1 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ติดต่อ : นางรออีนา ดารานี

โทร : 08-9655-1863

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง