รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้ประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 95050005846224)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มนารีประดิษฐ์

16/1 หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 08 0715 8092

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มนารีประดิษฐ์