รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก

ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก

ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก (รหัสโอทอป 960700025)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านจือแรง

40/5 ม.5 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ติดต่อ :

โทร : 08 7899 4010

วันที่แก้ไข : 15 ส.ค. 2557