รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเกรียบว่าว(ข้าวโป่ง)

ข้าวเกรียบว่าว(ข้าวโป่ง)
  • รหัสสินค้า : 400606-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเกรียบว่าว(ข้าวโป่ง) (รหัสโอทอป 400600046)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง

70 หมู่ 2 บ้านหนองโก ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

ติดต่อ : นายสมโภช มูลกัณฑ์

โทร : 043 399253

วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง