รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากมุกประดับ

ผลิตภัณฑ์จากมุกประดับ

ผลิตภัณฑ์จากมุกประดับ (รหัสโอทอป 41110005077007)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพมุกประดับ

หมู่ 4 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 21190

ติดต่อ :

โทร : 089-5759799

วันที่แก้ไข : 6 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพมุกประดับ