รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกแช่อิ่ม

ส้มแขกแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 950108-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 95010017268777)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป

79 ท่าสาป หมู่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : นางซาวียะห์ มะหล

โทร : 085-0777476, 073-253298

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป