รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเคลือบสมุนไพร

กล้วยเคลือบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 950304-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเคลือบสมุนไพร (รหัสโอทอป 950300041)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านถ้ำทะลุ

137 ถ้ำทะลุ หมู่ 1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ศิริว

โทร : 0-7326-1145

วันที่แก้ไข : 10 ก.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านถ้ำทะลุ