รายละเอียดสินค้าโอทอป

กริช

กริช

กริช (รหัสโอทอป 950600139)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำกริช

16/2 เจาะลีมัส หมู่ 4 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นายแวจิ เตาะแต๊ะ

โทร : 087-2930156

วันที่แก้ไข : 10 ก.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทำกริช