รายละเอียดสินค้าโอทอป

เส้นหมี่เบตง

เส้นหมี่เบตง
  • รหัสสินค้า : 950201-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เส้นหมี่เบตง

  • ขนาด : 9.00 X 14.00 X 28.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :560.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • มาตรฐานที่ได้รับ : อย. 95-2-00557-2-001
  • มผช. : มผช. 1326/2549
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา

105/1 หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ติดต่อ : นางอรุณี มะลี

โทร : 073 234855, 084 9709146

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนา