รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุกกี้สิงคโปร

คุกกี้สิงคโปร
  • รหัสสินค้า : 170404-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุกกี้สิงคโปร

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 12.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :175.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรี
  • มผช. : มผช 118/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มคุกกี้สมุนไพร

167/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

ติดต่อ : คุณบุปผา ดาปัง

โทร : 036-599306, 08-3448-0374

วันที่แก้ไข : 28 ต.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มคุกกี้สมุนไพร