รายละเอียดสินค้าโอทอป

บ๊ะจ่างสูตรจักพรรติตราฮองเฮา

บ๊ะจ่างสูตรจักพรรติตราฮองเฮา
บ๊ะจ่างสูตรจักพรรติตราฮองเฮา
  • รหัสสินค้า : 730616-SH201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

บ๊ะจ่างสูตรจักพรรติตราฮองเฮา

  • ขนาด : 12.50 X 12.50 X 11.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :150.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
55.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทแหลมทองอุตสาหกรรมอาหารจำกัด

42/2 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

ติดต่อ : นางอรวรรณ ชิงชัยฤทธิ์

โทร : 02-4203436,08 9203 2447

วันที่แก้ไข : 16 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป บริษัทแหลมทองอุตสาหกรรมอาหารจำกัด