รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยสุก

กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยสุก
กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยสุก
กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยสุก
  • รหัสสินค้า : 730611-B111
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหอมอบกรอบ กล้วยสุก

  • ขนาด : 14.50 X 7.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :50.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • มาตรฐานที่ได้รับ : อย. 73-2-01555-2-0013
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง

88/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ติดต่อ : คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ

โทร : 087 4002667, 034 980189

อีเมล: plearnplaylin@gmail.com

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตการเกษตรแปรรูป บ้านดอนทอง