รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถังเปียเบอร์ 1

ถังเปียเบอร์ 1
ถังเปียเบอร์ 1

ถังเปียเบอร์ 1

  • ขนาด : 29.00 X 29.00 X 26.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :645.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
350.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม

60 หมู่ 4 บ้านสุขเกษม ตำบลบางเน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ : นายไพเราะ มีจั่นเพชร

โทร : 08 3716 3273

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสุขเกษม