รายละเอียดสินค้าโอทอป

Banana Society กล้วยตาก

Banana Society กล้วยตาก
Banana Society กล้วยตาก
Banana Society กล้วยตาก
Banana Society กล้วยตาก
Banana Society กล้วยตาก
Banana Society กล้วยตาก
  • รหัสสินค้า : 650508-SA102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ บรรจุกล่อง น้ำหนัก 280 กรัม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :280.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา

2/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65120

ติดต่อ :

โทร : 089 4607979, 087 3167676

โทรสาร : 055 3964111

อีเมล: banana-societh@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2558

วัตถุดิบ

Banana Society กล้วยตาก

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา