รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยตาก Organic (Top 10 of OTOP City 2015)

กล้วยตาก Organic (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 650501-SA109
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยตาก Organic
(รางวัลที่ 1 ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.จิราพร ฟู๊ด

174/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

ติดต่อ : คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์

โทร : 055 391024 , 08 1888 0477

โทรสาร : 055 391284

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป หจก.จิราพร ฟู๊ด