รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแกะเมล็ด (Top 10 of OTOP City 2015)

มะขามแกะเมล็ด (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 670105-SA106
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแกะเมล็ด
(รางวัลชมเชย ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทไนน์แทมมะรินด์

23/5 ป่าเลา หมู่ 2 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ติดต่อ : นายชัยวัฒน์ ศรีเทศ

โทร : 08-1431-0801, 056-741145

โทรสาร : 0-5674-1145

อีเมล: ninetamarind@gmail.com

วันที่แก้ไข : 30 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป บริษัทไนน์แทมมะรินด์