รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวแต๋นทวีพรรณ (Top 10 of OTOP City 2015)

ข้าวแต๋นทวีพรรณ (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 520302-A208
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวแต๋นทวีพรรณ
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.ข้าวแต๋นทวีพรรณ

81/1 หมู่ที่ 2 บ้านสองแควเหนือ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

ติดต่อ : นางพรรณี อินทร์พรหม

โทร : 054362273 , 083-2028892

อีเมล: kt0814692229@gmail.com

วันที่แก้ไข : 30 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป หจก.ข้าวแต๋นทวีพรรณ