รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมี่เบตง (Top 10 of OTOP City 2015)

หมี่เบตง (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 950116-SC101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หมี่เบตง
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา

78/15 ม.12 ซอยตรีมิตร 9 ถนนหน้าอนามัย ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ติดต่อ :

โทร : 084 0646483

วันที่แก้ไข : 29 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป อาหารแปรรูปบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ เทศบาลนครยะลา