รายละเอียดสินค้าโอทอป

ช็อคโกแลตมะคาเดเมียผีตาโขน (Top 10 of OTOP City 2015)

ช็อคโกแลตมะคาเดเมียผีตาโขน (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 420602-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ช็อคโกแลตมะคาเดเมียผีตาโขน
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย

60 บ่อเหมืองน้อย หมู่ 5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170

ติดต่อ : นางนรรถพร สุโพธิ์

โทร : 089 8411374, 088 5620756

วันที่แก้ไข : 29 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย