รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลไม้กวนดรีม (Top 10 of OTOP City 2015)

ผลไม้กวนดรีม (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 860401-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลไม้กวนดรีม
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านดรีม

119 ถ.เขาเงิน ต.เทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

ติดต่อ : คุณนครินทร์ พลายละมูล

โทร : 081-8507675, 077 544895

วันที่แก้ไข : 29 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป ร้านดรีม