รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลำไยอบแห้ง 3 ถุง

ลำไยอบแห้ง 3 ถุง
  • รหัสสินค้า : 502401-SD102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลำไยอบแห้ง 3 ถุง

  • ขนาด : 12.00 X 19.00 X 18.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :180.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 50-2-12447-2-0006
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง

53/183 ม.22 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

ติดต่อ :

โทร : 081-9611232, 081-2088891

อีเมล: khonmuang_foods@hotmail.co.th

วันที่แก้ไข : 8 ม.ค. 2558

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง