รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผัดไทภูเขาไฟ (Top 10 of OTOP City 2015)

ผัดไทภูเขาไฟ (Top 10 of OTOP City 2015)
  • รหัสสินค้า : 310120-SA101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผัดไทภูเขาไฟ
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทอาหาร จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : อย. 31-2-00155-2-0002
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ครูกานต์ หมี่กรอบส้มซ่า

518 ม.11 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ติดต่อ :

โทร : 08 5859 1937, 08 09790796, 08 3065 3363

อีเมล: noodleeasy@hotmail.com

Line ID : 0809790796

วันที่แก้ไข : 4 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป ครูกานต์ หมี่กรอบส้มซ่า