รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าใยตาล (Top 10 of OTOP City 2015)

กระเป๋าใยตาล (Top 10 of OTOP City 2015)

กระเป๋าใยตาล
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสงขลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มโหนดทิ้ง

15 จะทิ้งพระ หมู่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190

ติดต่อ : นายบัณฑิต หนูเพชร

โทร : 08-1609-2863

วันที่แก้ไข : 5 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มโหนดทิ้ง