รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุด "สายน้ำ" (Top 10 of OTOP City 2015)

ชุด

ชุด "สายน้ำ"
(รางวัลที่ 3 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุโขทัย
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย

124/3 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190

ติดต่อ :

โทร : 089-5141907

อีเมล: montree_silver@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย