รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋ากระจูด (Top 10 of OTOP City 2015)

กระเป๋ากระจูด (Top 10 of OTOP City 2015)

กระเป๋ากระจูด
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี

152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ติดต่อ :

โทร : 089 5896370

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี