รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่ภูโคลน (Top 10 of OTOP City 2015)

สบู่ภูโคลน (Top 10 of OTOP City 2015)

สบู่ภูโคลน
(รางวัลที่ 1 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูโคลนคันทรีคลับ

132 หมู่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : คุณสุพจน์ กลิ่นประณีต

โทร : 081 8823282, 053 282579

โทรสาร : 053 279260

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูโคลนคันทรีคลับ