รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น (Top 10 of OTOP City 2015)

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น (Top 10 of OTOP City 2015)

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น
(รางวัลที่ 2 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มธูปหอมอัมพัน

82 หมู่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ : คุณสันติ เครืออยู่

โทร : 055 802707, 08 9634 8491, 08 9681 1221

อีเมล: santiincense@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มธูปหอมอัมพัน