รายละเอียดสินค้าโอทอป

เซรั่มโปรตีนไหม (Top 10 of OTOP City 2015)

เซรั่มโปรตีนไหม (Top 10 of OTOP City 2015)

เซรั่มโปรตีนไหม
(ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน

162-164 หมู่ที่ 99 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

ติดต่อ : นางสาวทัศนีย์ สุรินทรานนท์

โทร : 0 4451 1348

วันที่แก้ไข : 7 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อน