รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล
  • รหัสสินค้า : 570104-E005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดภูแล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา

376 แม่ปูคา หมู่ 13 ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อ : นายจันทร์แก้ว แสนโกษา

โทร : 089-9565331

วันที่แก้ไข : 4 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา