รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปั้นสิบทอด

ขนมปั้นสิบทอด
  • รหัสสินค้า : 100301-D005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปั้นสิบทอด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
45.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ 5 กระทุ่มราย

4/8 หมู่ 5 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

ติดต่อ : คุณสารภี บัวเกษ

โทร : 02 9884363, 08 1949 2757

อีเมล: sarapee99@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ 5 กระทุ่มราย