รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถังใส่ของเอนกประสงค์

ถังใส่ของเอนกประสงค์

ถังใส่ของเอนกประสงค์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานผักตบชวาบ้านท่าทรายหมู่ 5

60/2 หมู่ 5 บ้านท่าทราย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ติดต่อ : คุณสำนวล ศึกษากิจ

โทร : 056 433581, 08 7844 6581

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานผักตบชวาบ้านท่าทรายหมู่ 5