รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครีมนวดผมสมุนไพร

ครีมนวดผมสมุนไพร

ครีมนวดผมสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรตำบลน้ำโสม

135 โคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210

ติดต่อ : น.ส.กนกอร พันเพช

โทร : 08 1623 8863

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรตำบลน้ำโสม